Donaties en giften

Donaties en giften voor prachtige, aangepaste vakantie

Gun mensen met een lichamelijke beperking vakantieplezier. Geef hiervoor op een van deze manieren aan de Stichting Drempelloos op Vakantie:

1. Giften op rekening 10.34.08.525 ten name van Stichting Drempelloos op Vakantie in Borne.
2. Schenken met belastingvoordeel via een notariële akte (zie hieronder).
3. Andere vormen van hulp. Aanmelden bij Angeli Delfos (voorzitter) 074-2672343 of Bert Platvoet (secretaris) 074-2664477.

Belastingvoordeel voor u en ons

  • uw complete gift mag u aftrekken voor de belastingdienst als u schenkt via notariële akte
  • de belastingdienst betaalt dan een flink deel van de schenking mee
  • ook als u gewone aftrek hebt om te schenken, is een notariële akte voordelig: u mag dan ook het deel onder de 1% van de giften aftrekken
  • uw complete gift gaat naar Drempelloos op Vakantie, omdat wij erkend goed doel zijn en dus vrij zijn van het betalen van belasting over schenkingen

Geven en belastingdienst laten meebetalen

Ligt het totaalbedrag van uw giften in een jaar tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen (tel hierbij dus ook giften op aan andere partijen)? Dan mag u uw gift aan ons voor de belastingdienst aftrekken van uw inkomen. De Stichting Drempelloos op Vakantie is namelijk erkend als een algemeen nut beogende instelling, een zogenaamde ANBI.

Meer belastingvoordeel voor u

Wilt u meer belastingvoordeel? Schenk dan via een notariële akte (lijfrenteschenking). U ontvangt dan tot 52% terug van de schenking die u aan ons doet. Het exacte percentage hangt af van het voor u geldende tarief voor inkomstenbelasting. Dit voordeel geldt alleen als u zeker 5 jaar hetzelfde bedrag schenkt; in de hoogte van het bedrag bent u helemaal vrij. Deze plicht eindigt eerder als u (en uw eventuele medeschenker/partner) overlijdt voordat de 5 jaar om zijn. Schenk dus per akte. Zo biedt u méér hulp zonder dat het u iets extra’s kost.

Krijgt u ook al gewone fiscale aftrek? Dan ontvangt u extra voordeel: u mag dan het hele bedrag aftrekken en dus ook het deel onder de 1%.

Belastingvrij voor ons

Alles wat u ons schenkt, is vrij van belasting voor ons. Dat komt door onze ANBI-status. Dus elk dubbeltje dat u ons gunt, gaat naar het doel van Drempelloos op Vakantie.

Schenkingsakte laten opmaken, zo werkt ‘t

1. Bel of mail notariskantoor Kuhlmann, Hulshof & De Kok notarissen in Borne via 074-2661393 of notaris@khdk.nl.
2. Ontvangt per mail of post een volmacht van het notariskantoor.
3. Onderteken de volmacht en stuur die terug, samen met een kopie van uw paspoort of rijbewijs. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan moet ook uw partner de volmacht tekenen.
4. Kruis op de volmacht aan hoe u wilt betalen: via automatische incasso of via een betalingsverzoek dat u elk jaar van ons wilt ontvangen.
5. Na ontvangst van uw volmacht maakt de notaris de akte op en tekent hij die namens u.
6. U ontvangt een afschrift van de akte als bewijs voor uzelf en de belastingdienst.

Akte gratis laten opmaken

Schenkt u € 100 of meer per jaar? Dan betalen wij de notariskosten voor het opmaken van de akte bij het genoemde notariskantoor. Hiervoor hebben we goede afspraken met het kantoor. Wilt u een eigen notaris inschakelen? Dat kan natuurlijk ook. U betaalt dan zelf de kosten.

anbistatus bel_ dienst