Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Drempelloos op Vakantie. Wij streven naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. De Stichting Drempelloos op Vakantie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van De Stichting Drempelloos op Vakantie toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. De Stichting Drempelloos op Vakantie kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

De Stichting Drempelloos op Vakantie behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo’s. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Drempelloos op Vakantie is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logo’s worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Mail naar info@drempelloosopvakantie.nl